Inicio | Mapa do sitio | Contacto
a / A    Castellano / Galego

Carpeta Ciudadana

Institución de ePARTICIPA

Taxa por licenzas de apertura. Actividades suxeitas ao régime de comunicación previa ou declaración responsable

Se ten escollido realizar a Autoliquidación, ao final deste formulario aparecerá o botón "Tramitar" (na opción de Simulación non aparece dito botón) ao pulsar sobre o botón vaise xerar o documento de pago. Ten información de como liquidar a autoliquidación e instrucións para cubrir o formulario no seguinte enlace: Instrucións e información para cubrir a autoliquidación
Suxeito Pasivo
Representante
Datos da actividade
Cálculo autoliquidación