Inicio | Mapa do sitio | Contacto
a / A    Castellano / Galego

Carpeta Ciudadana

Institución de ePARTICIPA

Imposto sobre vehículos de tracción mecánica. Autoliquidación-Declaración de alta no imposto
Se ten escollido realizar a Autoliquidación, ao final deste formulario aparecerá o botón "Tramitar" (na opción de Simulación non aparece dito botón) ao pulsar sobre o botón vaise xerar o documento de pago. Ten información de como liquidar o Imposto e instrucións para cubrir o formulario no seguinte enlace:< a href="http://sede.ourense.gob.es/public/catalog/catalog-details.xhtml?idbduacproceduretype=50041352" title=" Accederá á Sede Electrónica Municipal">Instrucións e información para cubrir a autoliquidación
Suxeito Pasivo
Representante
Características do vehículo
Cálculo autoliquidación
Domiciliación Bancaria