Inicio | Mapa do sitio | Contacto
a / A    Castellano / Galego

Carpeta Ciudadana

Institución de ePARTICIPA

Pago de recibos Ayuda

Pago de recibos  

Este servizo permite o pagamento dos recibos e liquidacións (modalidade 1 e 2) pendentes en voluntaria e non fraccionados, mediante o emprego dun servidor seguro que garante a total confianza das transmisións.

No caso de que vostede queira proceder ao pago electrónico dun recibo en voluntaria fora de prazo ou dun recibo en executiva, debe identificarse na Carpeta Cidadá

REQUISITOS da Pasarela de Pagos:

Para proceder ao pago debe proporcionar os datos que se solicitan a continuación:

 
DNI/CIF/NIE titular do documento
(Sen díxito verificador)
Número do recibo
/