Inicio | Mapa do sitio | Contacto
a / A    Castellano / Galego

Carpeta Ciudadana

Institución de ePARTICIPA

Pago de recibos info

Pago de recibos  

Este servizo permítelles aos cidadáns o pagamento dos recibos e liquidacións (modalidade 1 e 2) pendentes en voluntaria e non fraccionados, mediante o emprego dun servidor seguro que garante a total confianza das transmisións.

Esta posibilidade de pagamento está operativa, para os usuarios das entidades ABANCA, CaixaBank, Banco Santander, EspañaDuero, BBVA e Banco Sabadell sen necesidade de que dispoñan de tarxetas ou banca electrónica.

Utilízase a pasarela de pagamentos da entidade pública empresarial Red.es. Para empregar esta pasarela é necesario cumprir cos requisitos indicados no seguinte enlace: Requisitos que debe cumprir o usuario para poder utilizar a pasarela de pago.

Para proceder ao pago debe proporcionar os datos que se solicitan a continuación:

 
DNI/CIF titular do documento
(Sen díxito verificador)
Número do recibo
/

* O Nº recibo/fracción é un dato que atopará escrito no documento de pago que se lle enviou ao seu enderezo.

Axuda