Inicio | Mapa do sitio | Contacto
a / A    Castellano / Galego

Carpeta Ciudadana

Institución de ePARTICIPASuxestións e Reclamacións
A través deste servizo ofrecese á cidadanía a posibilidade de realizar:

  • SUXESTIÓNS para mellorar a calidade dos servizos públicos, incrementar o rendemento e aforro do gasto público, simplificar tramites ou suprimir os innecesarios ou calquera outra medida para aumenta a satisfacción da cidadanía.

  • RECLAMACIÓNS por tardanzas, desatencións, retrasos ou calquera outra anomalía no funcionamento dos servizos municipais.


Non deben confundirse as suxestións e reclamacións coa comunicación de incidencias. Se vostede o que quere é comunicar calquera aviso de necesidade de arranxo puntual dalgún elemento dun servizo básico municipal: alumeado público, transporte, limpeza da vía pública, elementos nos parques, deterioro das vías ou beirarrúas,...debe facelo a través do tramite especiífico habilitado para este fin: Avisos de incidencias.


DATOS DA UNIDADE
QUEIXA OU SUXESTIÓN
DATOS DE CONTACTO
OUTROS MEDIOS PARA CONTACTAR CO CONCELLO


O Concello de Ourense como responsable dos datos persoais deste sitio web https://carpeta.ourense.es tratará os datos de carácter persoal que proporcione a través deste formulario.

A finalidade da recollida e tratamento dos datos persoais que lle solicitamos é para poder tramitar a solicitude que vostede realiza.

A lexitimación realizarase a través do seu consentimento

Informámoslle que os datos que nos facilite estarán localizados nos servidores do propio Concello.

O feito de que non introduza os datos de carácter persoal que aparecen no formulario como obrigatorio, terá como consecuencia que non poidamos tramitar a súa solicitude.

Poderá exercer os seus dereitos de rectificación, limitación e supresión de datos mediante solicitude realizada ante o Concello de Ourense, solicitude que poderá presentar segundo as formas previstas no artigo 16.4 da Lei 39/2015 de 1 de outubro. Tamén poderá exercer o dereito a presentar unha reclamación ante unha autoridade de control. Pode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de Datos na nosa política de privacidade.