Inicio | Mapa do sitio | Contacto
a / A    Castellano / Galego

Carpeta Ciudadana

Institución de ePARTICIPASuxestións e Reclamacións
Informárlle que tamén pode facer uso da aplicación para teléfono móbil "Ourense Colabora"
DATOS DA UNIDADE
QUEIXA OU SUXESTIÓN
DATOS DE CONTACTO
OUTROS MEDIOS PARA CONTACTAR CO CONCELLO