Inicio | Mapa do sitio | Contacto
a / A    Castellano / Galego

Carpeta Ciudadana

Institución de ePARTICIPAEnquisa sobre o funcionamento dos Servizos Públicos Municipais

DATOS IDENTIFICATIVOS
SERVIZO MUNICIPAL VALORADO
VALORACIÓN
10ª
11ª
12ª
13ª
14ª
15ª
16ª
17ª
18ª
EN QUE SE DEBE MELLORAR